tisdag 24 februari 2009

GÖTEBORG OCH VÄNSTERFÖRLAG

Maratonläsningen ur förbjudna böcker på Nobelmuseet i lördags gick fint, även om intendenten var synbart skakad efteråt och sa något i stil med att "nu är det lättare att förstå varför vissa böcker har censurerats..." Hahaha! Alldeles särskilt mäktigt var det att höra Björn Granath läsa ett oerhört utdrag ur Hans Johanssons översättning av Markis de Sades Juliette.

Blev på kvällen en erfarenhet rikare: agerade konferencier på Susanne Dodillets disputationsfest och presenterade både gamla jazzgubbar och exotiska burleskdansöser. Skoj!

Frågan har ställts hur Vertigo, som ju faktiskt och otvetydigt är ett "vänsterförlag", kan ge ut en bok som inte stödjer den svenska statens prostitutionslagstiftning? Förstår dock inte riktigt varför den måste ställas. Är sex arbete? beskriver hur synen på prostitution skiljer sig åt mellan Sverige och Tyskland - mellan svensk och tysk vänster, mellan svensk och tysk feminism.

I Tyskland associeras prostitutionsförbudsivrare med den kristna högern. Och enligt Susanne finns det en tydlig religiös bakgrund till en hel del av den svenska hållningen. Dessutom tenderar den tyska vänstern att vara misstänksam mot staten – samtidigt som svenska anarkafeminister paradoxalt nog ser staten som sin viktigaste bundsförvant. Allt det här är mycket intressant.

Min egen hållning i frågan är otydlig. Men den kanske kan jämföras med drogfrågan. Enligt min mening lever vi redan nu i en drogliberalism. Produktionen, distributionen och konsumtionen av narkotika i vårt samhälle är helt privatiserad och fullständigt avreglerad – vilket ger maffiaaktiga aktörer fullständig frihet att utsätta individer för vilka bedrägerier och övergrepp som helst. En "drogsocialistisk" hållning skulle kräva demokratisk kontroll av narkotikan. På samma sätt önskar Susanne en form av "prostitutionssocialistisk" reglering av sexköpsmarknaden.

Avslutningsvis ett foto som berättar sanningen om Sæterbakken-omslaget, för den som tror att alltihop bara vara en smart illusion. Nej, Theo hängde faktiskt där. Och Nicklas höll i repet:

Inga kommentarer: