lördag 13 juni 2009

NORSKA OCH BARNSEXUALITET

Min norska är inte vad den borde vara: titeln på Stigs bok blir Lämna mig inte på svenska, inte Förlåt mig ej (vilket förstås hade varit snyggt).

Har dessutom börjat närläsa Freuds Tre avhandlingar om sexualteori för att kunna göra en intertextualitetsanalys mellan den och Felix Saltens Josefine Mutzenbacher (som också publicerades i Wien, fast ett år senare) apropos barnsexualiteten. Å! det är ett kärt återseende! Freud är fortfarande min favorit. Hans så alldeles speciella röst, blandningen av självsäkerhet och osäkerhet, svårigheten att skilja på sig själv, teorin och Freud i läsningen, känslan av att befinna sig på okänt territorium, det är dramatiskt.

Inga kommentarer: