onsdag 2 maj 2012

ETNISK GEMENSKAP

För ett par dagar sedan satt jag och Gabriel Itkes Sznap (från Ink bokförlag) och förberedde det gemensamma utskicket av recensionsexemplaren av Gunnar Blås nya novellsamling och mitt Det parapornografiska manifestet. Ingen av oss hade någon vidare bra hårdag. Det känns ändå fint att en same och en jude kan samarbeta över rasgränserna på det här sättet!

 

 (Foto: Sara Wasteson)

Inga kommentarer: