lördag 19 maj 2012

SAMLAD BARNPORR

Nu har Högsta Domstolen tagit upp fallet med mangaöversättaren igen. Jag har ägnat rätt mycket tid åt att skriva artiklar om saken (jag var faktiskt den förste som uppmärksammade den första domen mot översättaren i rikspress sommaren 2010).

Här är länkar till det jag skrivit:

"Tecknad barnporr" 2010-07-19 i bloggen (det första jag skrev, naturligtvis var det fru Kanarp som gav mig insidertipset...)

"Gräv ner era serietidningar!" 2010-07-21 i Aftonbladet (första större uppmärksammandet av fallet, därefter blev det många!)

"Fällda fantasier" 2011-01-29 i Aftonbladet  (Apropå att Hovrätten bekräftat Tingsrättens dom)

"Mangaporren och Bonniers" 2011-03-28 i bloggen 

"En snuskig lag" 2011-05-23 i Aftonbladet (en längre, historisk genomgång av lagen)

"Mer om barnporren" 2011-05-23 i bloggen (om Vertigos utgåva av Pierre Louÿs Mammas tre flickor som vi lät Björn Sellström på rikskriminalen förhandsgranska – en man som för övrigt uttalat sig vettigt om det nuvarande fallet)


Inga kommentarer: