måndag 12 september 2011

RECENSION AV ÄKTA SKRÄCK

Igår kom en enastående lång, genomreflekterad och intressant recension av Magnus Blomdahls Äkta skräck: den nya vågen av extrem film. Det är litteraturvetaren Erik van Ooijen som har skrivit texten, läs gärna också hans egen artikel om "verkligt våld på film" som han länkar till...

van Ooijen ger mycket ros, och en del ris, åt Äkta skräck, och han avslutar så här:

"Men Äkta skräck är först och främst en guidebok för den oinvigde, en provkarta av nedslag i en för många främmande filmkultur. Som sådan är den imponerande bred och lättillgänglig, för att inte säga utmärkt. Och Blomdahl utgör sannerligen en formidabel ciceron ner i extremfilmens lockande, läckande träckhelvete."

Läs hela recensionen här: http://www.kulturdelen.com/2011/09/11/bok-akta-skrack/

Inga kommentarer: