tisdag 27 maj 2008

KORREKTUR OCH HEGEMONI

För in korrektur.
För in korrektur.
För in korrektur.
Och efter att ha fört in korrektur:
För in lite mer korrektur.
Döden i grytan!
Bara dessa ständiga beslut – avstavningsreglerna är ofta ambivalenta och tvetydiga. Följa vokalregeln eller anpassa till ords grammatiska grundstruktur? Bryta vid suffix eller vid vokal? Alltid bryta vid dubbla konsonanter?
Små mikroskopiska beslut fattade av denna hjärnklump i rasande takt, bokstav för bokstav, ord för ord, rad för rad, sida för sida, kapitel för kapitel.
Hur mycket kolhydrater bränner dessa processer? Hur mycket el drar datorn? Hur mycket energi flödade i promenaden till kebabstället och kaffebaren? För att inte tala om hur mycket som flödade i all produktion, transporterna, de monetära flödena, arbetstiden, den logistiska samordningen som gjorde det möjligt!
Möjligt för mig att sitta här med ett bindestreck, svärjande och vildögd, medan timmarna går.
Ett bindestreck: abstraktioners abstraktion, skimrande digitalt på en skärm, inte ens ett verkligt streck, vad nu ett verkligt streck skulle vara. En strukturell beståndsdel, bestämd endast av att den inte är t ex rund.
Ett streck!
Hegemonin tar livet av oss alla. "Ett monster till bok" kallade Dahlberg den. Även Johansson suckar. Korr försvinner. Det vilar en förbannelse över projektet! Må nu inte rättighetsinnehavarna klaga över att det tog sju år sedan kontrakts skrivande innan boken trycktes.

1 kommentar:

Pelle sa...

Pressa på! Vi har beställningar från bokklubbsmedlemmar som ligger och väntar.

Pelle, Daidalos