lördag 21 april 2012

Nästa vecka kommer mitt manifest! Det parapornografiska manifestet ges ut av Ink bokförlag, och på Textmässan den 28 april kommer ett seminarium kring texten.

Undrar du vad manifestet handlar om? Det gör jag också. Det är en av de friare texter jag skrivit, och förhoppningsvis öppnar den sig mot åtskilliga användningar. Men ett argument är att vi befinner oss i en postpornografisk epok där både porrindustrins produkter och den antipornografiska kritiken har förvandlats till normalitet, som jag kallar "det pornografisk-antipornografiska komplexet".

Jag tänker mig att dessa båda motsatta ståndpunkter delar gemensamma utgångspunkter: särskilt tron på ett innersta mänskligt i könsorganet, som kan avslöjas, exploateras och säljas. Jag invänder att detta är en uppfattning som inte behöver vara självklar och föreslår istället att den njutande människan sprängs till en mångsidighet utan insida. Parapornografin är den konst som både möjliggörs av detta och som gör det möjligt, ett fält där både Andrea Dworkins retoriska våld och pornografins obscenitet bidrar till de poetiska delirierna.

1 kommentar:

Patrik sa...

Varför har du inte gett ut på vertigo?