tisdag 14 december 2010

KULLENBERG OM BLÅ

För knappt ett år sedan skrev Rasmus Fleischer ett spännande blogginlägg om Gunnar Blås roman Övervakningen: minnet av dig på temat "panspektrisk övervakning". Nyss följde Christopher Kullenberg upp med en reflexion över boken med inriktning på "panspektrisk schizofreni". Det handlar bland annat om hur övervakningen inte är till för att bevaka och bevara normaliteten utan för att skapa den, och om hur svårt det är att vara normal när du inte helt förstår övervakningens mekanismer, med paranoia som resultat.

"På så sätt flyttar Gunnar Blå in i min bokhylla av mycket värdefulla politiska filosofer." Det är roligt att se skönlitterära texter läsas inte bara estetiskt; självklart kan deras produktivitet ha kraft inom många fält.

(Övervakningen är den tredje delen av Gunnar Blås romantrilogi. Du hittar den hos Vertigo. I januari släpps hela "Den tredje systern-trilogin" i pocket.)

1 kommentar:

bukkakay sa...

Nynazister måste övervakas. Jag tror du borde läsa på lite. har du hört talas om "auschwitz"?