fredag 21 maj 2010

KOMMENTAR TILL EKSTRÖM

Lite förväntat beklagar Sydsvenskans Andreas Ekström att Vertigo slutar med sin eboksutgivning, men han spekulerar också i dolda motiv: "Vill man vara mer deppig kan man i stället se en person som verkligen förstår sig på böcker – men som inte längre aktivt vill bidra till att boken återuppfinns, eftersom han bedömer det som ekonomiskt utsiktslöst."

Pratade igår med min kollega på förlaget om att det kanske hade varit bra att nämna i pressreleaset att det INTE är ekonomiska skäl som drivit oss till det här beslutet: de båda ebokstitlar vi haft ute ett år (Gamiani och Är sex arbete?) har faktiskt dragit in några tusenlappar åt förlaget, vilket lätt kompenserar jobbet att få ut dom.

Nej, skälet är faktiskt precis det som stod i vårt utskick: eboken kastrerar den litterära upplevelsen genom att reducera litteraturen till naken text. Det minutiösa arbetet med "formgivningen" (ett tveksamt uttryck eftersom den förutsätter en dualism mellan innehåll och form; snarare är alla aspekter av boken, från bokstävernas och mellanrummens och interpunktionens och styckebrytningarnas ordningsföljd till paginering och marginaler och framsida delar i bokens maskin som producerar läsandets njutning) är inget utanpåverke som kan rationaliseras bort.

Vi kan helt enkelt inte stå för de vederstyggligheter som dagens eboksformat har att erbjuda. Återigen: eböcker är inte böcker, inte ens återuppfunna böcker, tvärtom är eböcker resterna som är kvar när böcker plundrats.

Inga kommentarer: